Jag har varit verksam inom miljövetenskaplig forskning och undervisning, med fokus på riskanalys, sedan 2002. Mina tidigare erfarenheter är från privata företag, forskningsinstitut och myndigheter, för det mesta med koppling till miljö- och hälsorisker samt tekniska åtgärder för att minska miljöpåverkan. Jag var tjänstledig mellan feb 2012 och juli 2020 för ett uppdrag som ordförande i Kommittén för socioekonomisk analys (SEAC) vid den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Jag är professor emeritus från 1 juli 2021.

Min LinkedIn-profil för mer info.

Undervisning

Miljövetenskap och miljöriskanalys.

Forskning

Miljövetenskap, miljöriskanalys, miljökemi och kemometri.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))