Jag är professor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Min forskning har ett fokus mot kunskapsintensiva organisationer, främst inom utbildning och vård. 

Läs mer på min engelska sida.

Tomi Kallio om vår tids fokus på att mäta prestation med siffror.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))