Tommy Gustafsson

Tommy Gustafsson

Professor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag anställdes som universitetslektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet 2012 och befordrades till professor i filmvetenskap 2015. Jag undervisar på alla nivåer inom filmvetenskap, framför allt på filmhistoriska kurser.

Jag disputerade i historia vid Lunds universitet 2008 och intresserar mig för film- och tv-historia men även för hur historisk kunskap förmedlas och lärs ut med hjälp av filmer, dokumentärer och tv-serier. En gemensam nämnare för min vetenskapliga verksamhet är den påverkan och samhällsrelevans som audiovisuella medier har och har haft under 1900- och 2000-talen. Mina expertområden inbegriper stumfilmshistoria, förhållandet mellan film/tv och historia, manlighets- och genusteorier, representationer av kön, etnicitet och sexualitet, tidig Independent black cinema, i viss mån afrikansk film, nordisk filmkultur samt ekokritisk film.

Avhandlingen, En fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet (Sekel bokförlag), utgjorde det första större arbetet inom svensk historievetenskap som använde den populära spelfilmen och kulturen kring denna som primärt källmaterial och här skrev jag om stora delar av den filmvetenskapliga historieskrivningen kring denna tidsperiod. Boken gavs i redigerad form ut i USA under titeln, Masculinity in the Golden Age of Swedish Cinema: A Cultural Analysis of 1920s Films (McFarland, 2014).

Jag intresserar mig också för förhållandet mellan film/tv och historievetenskapen, framför allt på vilket sätt som film och tv förmedlar historia till allmänheten, bland annat i boken Det var en gång: historia för barn i svensk television under det långa 1970-talet (Roos & Tegnér/Universus Academic Press, 2014). För närvarande håller jag på att sammanställa ett bokmanus inom ramen för det VR-finansierade projektet ”The Transnational Historical Media Memory of the Rwandan Genocide”. Här behandlas det transnationella historiska medieminnet av folkmordet i Rwanda 1994 utifrån tre nivåer där jag analyserar svenska tv-nyheter, det globala medieminnet av folkmordet via den internationella film- och dokumentärfilmsproduktionen samt hur man i Rwanda har hanterat minnet av folkmordet via tv, film och visuella minnesplatser. Jag tillbringade till följd därav vårterminen 2015 som gästforskare vid School of Journalism and Communication, University of Rwanda i Kigali.

Jag har även, tillsammans med ekonomhistorikern Klara Arnberg, skrivit den uppmärksammade boken Moralpanik och lågkultur: genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012 (Atlas Akademi, 2013) samt varit redaktör för de internationella antologierna Transnational Ecocinema: Film Culture in an Era of Ecological Transformation (tillsammans med Pietari Kääpä, Intellect, 2013) och Nordic Genre Film: Small Nation Film Cultures in the Global Marketplace (tillsammans med Pietari Kääpä, Edinburgh University Press, 2015).

Är sedan december 2016 ordinarie ledamot av Rådet för filmarvsfrågor, Svenska Filminstitutet på uppdrag av Kulturdepartementet. 

Film: Så skapar media historiska minnen av folkmordet i Rwanda 1994

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))