Tommy Olofsson är författare och litteraturvetare samt professor emeritus i kreativt skrivande. Som poet debuterade han 1970 och har hittills publicerat tolv diktsamlingar, senast Attack mot intigheten (2009). Hans poesi har översatts till ett tiotal språk och ägnats separatvolymer på två, engelska och polska.

Som kritiker var han i många år (1981–2012) knuten till Svenska Dagbladet. Även översättning har han ägnat sig åt: en roman av James Joyce, lyrikvolymer av John Ashbery, Susan Weil och Ko Un. Sin mest omfattande insats på detta område gjorde han som översättare och stilexpert i Bibelkommissionen, där han under åren 1988–2000 ingick i den krets som åstadkom en ny översättning av Gamla testamentet.

I litteraturvetenskap doktorerade han 1981 med Frigörelse eller sammanbrott? Stephen Dedalus, Martin Birck och psykologin, en avhandling om bildnings- och utvecklingsromanens respektive traditioner. De författare som främst behandlas är James Joyce och Hjalmar Söderberg. Kapitlet om Joyce har översatts till engelska och ingår i Nordic Rejoycings (1982). Olofssons antologi Joyce i Sverige (1986) innefattar studier av Joyces egen relation till det svenska språket och av det inflytande som Joyce har haft på en rad svenska författare. Tegnér, Växjö och den sena diktningen (2006) heter en av hans skrifter från senare år, och senast har han forskat i ännu äldre litteratur. 

Tillsammans med Gunilla Byrman har han skrivit Om kvinnligt och manligt och annat konstigt i medeltida skämtballader (2011) och tillsammans med Sigurd Kværndrup Medeltiden i ord och bild. Folkligt och groteskt i nordiska kyrkmålningar och ballader (2013).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))