Tony Wågman

Tony Wågman

Utredare
Universitetsledningens kansli
+46480446324
+46708286781
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar med kvalitetsfrågor kopplat till Kvalitetsrådet och Plan för utvärdering och projektleder ett flertal enkätundersökningar relaterade till universitetets systematiska kvalitetsarbete, bland annat Linnébarometern, Doktorandbarometern och Alumnundersökningen.   

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Petersson, O., Wågman, T. (2011). Metod och material. Med sikte på profession : Akademiska yrkesutbildningar vid ett nytt universitet. Lund, Arkiv förlag. 49-57.