Tor Ahlbäck

Tor Ahlbäck

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

För närvarande undervisar jag främst inom grundlärarprogrammets olika inriktningar i Växjö, dels inriktningen mot arbete i förskoleklass och åk 1-3 dels inriktning mot arbete i åk 4-6. Jag är kursansvarig för VFU-kurser inom dessa två program. 

Under 2023-2025 har jag uppdraget som ledare för programrådet för grundlärarexamen.   

Forskning

Mitt vetenskapliga intresse är främst didaktiskt, det vill säga undervisningens teori och praktik. Här ligger mitt fokus på lärares praktik och hur den kan förstås utifrån dagens utmaningar som finns i samhället. 

Inom ramen för kunskapsmiljön Utbildning i förändring har jag deltagit i två praktiknära forskningsprojekt 2021-2023 för att stärka en skola på vetenskaplig grund. Det ena projektet hade fokus på att utveckla matematikundervisningen (2021-2022) medan det andra projektet syftade till att öka elevers delaktighet och motivation (2022-2023). 

Ett pågående forskningsprojekt (2021) handlar om lärares planeringsarbete. Lärares planeringar delas normalt upp i långsiktiga (läsårs- eller terminsplaneringar), mellanlånga (områdesplaneringar) och mer kortsiktiga (veckoplanering och lektionsförberedelser). I forskningsprojektet identifieras vilka delar som idag ingår i lärares planeringsarbete, hur det sker men också hur planeringsarbetet har förändrats över tid. 

Uppdrag

  • Ledare för programrådet för grundlärarexamen (2023-2025).
  • Studierektor institutionen för didaktik och lärares praktik (2023-  )
  • Tidigare uppdrag
  • Ledare för programrådet för grundlärarexamen (2020-2022)
  • Inriktningsansvarig för grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i årskurs 4-6 (2020-2022). 
  • Projektledare Hybridprojekt grundlärarprogrammet (2021-2022). 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)