Profilbild

Tor Ahlbäck

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708260
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

För närvarande undervisar jag främst inom grundlärarprogrammets olika inriktningar i Växjö, dels inriktningen mot arbete i förskoleklass och åk 1-3 dels inriktning mot arbete i åk 4-6. Jag är kursansvarig för samtliga fyra VFU-kurser inom dessa två program. Dessutom är jag kursansvarig för Didaktik och läroplansteori på grundlärarprogrammet.

Forskning

Mitt vetenskapliga intresse är främst didaktiskt, det vill säga undervisningens teori och praktik. Under våren 2018 lade jag fram avhandlingen "Digitala skrivtavlor - till vad, hur och varför? En studie om den digitala skrivtavlans betydelse för grundskolans digitalisering utifrån ett lärarperspektiv".

Uppdrag

Programrådsledare för grundlärarprogrammet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)