Jag är civilingenjör från Chalmers i väg- och vattenbyggnad med inriktning teknisk matematik och har disputerat i ämnet byggnadsmekanik med avhandlingen "Computational Solid Wave Propagation – Numerical Techniques and Industial Applications. Idag är jag professor i Byggteknik med inriktning Stålbyggnadsteknik och delar min tid mellan universitetet och Volvo Construction Equipment i Braås.

Min kompetens ligger framförallt inom numeriska metoder för strukturmekaniska analyser, speciellt kopplat till utmattnings- och stabilitetsproblem. Jag intresserar mig också för NVH-frågor (Noise, Vibration and Harsness) inom olika tillämpningar. På Volvo jobbar jag idag framförallt med helfordonssimuleringar för att bestämma egenskaper och laster för strukturanalyser.

Undervisning

Jag har undervisat i flera kurser såsom hållfasthetslära och byggnadsmekanik på grundnivå och inom Finita Element Metoden (FEM) och Strukturdynamik på avancerad nivå. Varje år brukar jag också försöka handleda några examensarbeten inom mitt intresseområde. Eftersom undervisning och handledning inspirerar mig och ger mig stor glädje arbetar jag gärna med utveckling inom undervisningen.

Forskning

Min forskning är inriktad på utveckling och tillämpning av numeriska metoder för strukturmekaniska analyser. Idag fokuserar jag framförallt på högcykelutmattning av gjutna och svetsade konstruktioner med roterande och multiaxiella spänningstillstånd. Ett annat område som intresserar mig är rymdstabilitet av slanka konstruktioner, ett vidare begrepp av fenomenen knäckning och vippning som bara innefattar enskilda byggnadselement.

Forskning och utveckling i industrin

Inom helfordonssimuleringar av anläggningsfordon arbetar jag nu med att ta fram kopplade modeller med hydraulik, drivlina, fordon och samverkan mellan skopa och mark för att kunna bestämma simulera laster som verkar på den bärande konstruktionen hos hjullastare och vilka egenskaper som fordonet förväntas ha.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)