Torbjörn Forkby

Torbjörn Forkby

Professor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj. Detta innebär ett uppdrag att stödja utvecklingen av forskningen, verka för hög kvalitet inom utbildningen samt samverka med praktiskt verksamma och andra aktörer med målet att samhälleliga villkor och levnadsförhållanden för socialt utsatta grupper och individer förbättras.

Jag är socionom och har arbetat med praktiskt socialt arbete i form uppsökande arbete med ungdomar, handläggning och myndighetsutövning samt ledningsuppdrag. En stor del av mitt yrkesliv har jag också varit verksam vid en forsknings- och utvecklingsenhet. Denna närhet till praktiskt socialt arbete har alltid varit viktiga för mitt arbete vid universitetet. I samverkan mellan praktiskt verksamma, utbildning och forskning skapas kunskap som får reell betydelse för såväl professionella som de målgrupper det sociala arbetet riktas mot. I denna samverkan kan också vetenskapligt intressanta frågor formuleras.

Min vetenskapliga utgångspunkt grundas på ett eklektiskt och kontextuellt förhållningssätt där olika teorier och perspektiv kombineras och anpassas till de aktuella frågeställningarna och sammanhangen. Jag ofta funnit att sammankopplingen av nyinstitutionell organisationsteori, diskursanalytiska ansatser och interaktionism varit värdefull för att undersöka sådant som kunskap – maktrelationer samt hur aktörer konstruerar mening innanför ramen för ett visst sammanhang. En utgångspunkt är då att arbete med mänsklig förändring är en form av maktutövning, att makt är en nödvändig del av förändringsprocesser, samt att all maktutövning implicerar försök till motmakt. Eller med andra ord: Att studera socialt arbete som en form av maktutövning som artikuleras i en process i samspelet mellan involverade aktörer i relation till organisatoriska rekommendationer. Det handlar då om att undersöka hur makten kommer till uttryck, vad den leder till och vilka aktörer intressen som gynnas.

Forskning

Mina forskningsområden kan delas in i några olika teman:

  • Preventionsinsatser för unga
  • Organisatoriska och professionella villkor inom socialtjänsten
  • Delaktighet för unga
  • Organisering och exit-processer från gäng
  • Överskrida gränser i socialt arbete. Samverkan i partnerskap i interventioner i särskilt utsatta områden i Sverige
  • Tillitsskapande organisering. Gränsöverskridande koordinering för barns bästa
Torbjörn Forkby om varför unga går med i gäng.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))