Torbjörn Håkansson

Torbjörn Håkansson

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
+46480446903
+46703115685
Västervik, Västervik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som samverkanskoordinator arbetar jag med att utveckla universitetets samverkan med företag och organisationer. Inom ramen för ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län och forskningsinstitutet RISE arbetar jag 50% RISE Småföretag.

Jag är en av två sekreterare i Kommittén för samhällelig drivkraft som bildades feb 2015.

Tillsammans med Högskolan Väst och Campus Västervik ingår jag i projektledningen för det Vinnovafinansierade projektet Nya Vägar. Har mitt kontor i Västervik på FoU Campus Västervik. 070-3115685