Torbjörn Håkansson

Torbjörn Håkansson

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som samverkansrådgivare arbetar jag med att utveckla universitetets samverkan med företag och organisationer. Inom ramen för ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och forskningsinstitutet RISE arbetar jag 50% för RISE med fokus på små- och medelstora företag i Kalmar län.

Tillsammans med Martina Håveland ansvarar jag för AIMDay. 

Jag är också Lnu:s representant i arbetsgruppen Business som är en del av SIREUS, ett projekt initierat av The Swedish-American Chamber of Commerce och som syftar till att öka samarbetet mellan svenska och och amerikanska universitet.

Har mitt kontor i Västervik på FoU Campus Västervik. 070-3115685

Uppdrag

I nära samverkan med regionen och Linnéuniversitetet arbetar jag för att göra RISE till en lättillgänglig forsknings- och innovationspartner för små- och medelstora företag i hela Kalmar län. Jag brinner för regional utveckling och har lång erfarenhet av samverkan, kompetensförsörjning och teknikförmedling mellan universitet, institut och näringsliv.