Torsten Lindström

Torsten Lindström

Professor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är intresserad av kvalitativ analys av dynamiska system med kopplingar till ekologiska frågeställningar. Dessa dynamiska system kan vara formulerade såväl som differentialekvationer som i diskret tid. Ett stort system kan ha ett mycket komplext uppförande och jag är intresserad av att få en så fullständig förståelse som möjligt av de modeller jag studerar genom att kombinera olika metoder.

De kurser som jag är ansvarig för och som är närmast kopplade till min forskning är Ordinära Differentialekvationer 2MA401, Dynamiska System 4MA425 och examensarbeten i ämneslärarutbildningen i matematik 4UV90E/2UV90E/2MAÄ2E/4MAÄ1E/4MAÄ2E.

Jag har undervisat på ett stort antal kurser inom flera delområden i matematiken. Förutom kurser som omedelbart är kopplade till min forskning så har jag undervisat på Avancerad Linjär Algebra, Stokastiska processer, Multivariatanalys och nästan alla matematikkurser på grundläggande nivå.

E-postadress, Urkund (använd denna adress endast för färdigställda examensarbeten): tlito.LNU(at)analys.urkund.se

Undervisningsmaterial/Teaching material

Film: Därför ska de bästa däcken sitta bak

  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))