Torsten Löfstedt

Torsten Löfstedt

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har fyra större forskningsområden: nytestamentlig teologi, karismatisk kristendom, religiösa och etniska minoriteter i Ryssland och religionsdidaktik.

Nytestamentlig teologi. Målet med studier inom nytestamentlig teologi är att förstå vad det är de enskilda skrifternas författare vill förmedla. De enskilda författarna betraktas som teologer, med egna agendan. Varje skrift betraktas som en helhet, och förstås i ljuset av dess historiska, samhälleliga och litterära bakgrund. Jag har främst fokuserat på berättelser om djävulen. Dessa berättelser har studerats jämförelsevis lite, kanske därför att de avviker så radikalt från de flesta forskares egna världsbilder, och utgör därför ett givande forskningsområde. Jag har skrivit flera artiklar inom detta område och även boken The Devil, Demons, Judas, and "the Jews": Opponents of Christ in the Gospels (Pickwick Publications/ Wipf & Stock (Eugene, Oregon) (ISBN: 978-1-6667-0454-9, copyright 2021).

Karismatisk kristendom är globalt sett den religion som växer fortast. Jag har skrivit en serie artiklar om pingströrelsen i Ryssland och andra delar av f.d. Sovjet, vilket är ett relativt outforskat område. Jag har även studerat Livets Ord.

Ryssland kan betraktas som den sista europeiska kolonialmakten, och Moskvapatriarkatet som imperiets religion. Även efter Sovjetunionens upplösning finns det närmare 100 folk som har sin etniska hemvist inom Ryska federationen. I min avhandling berörde jag några aspekter av religiositeten hos minoritetsfolk i Ryssland. Mina studier om ryska pingströrelsen behandlar även missionsarbete bland Rysslands minoritetsfolk. Förnärvarande undersöker jag variationen i religiös praxis hos udmurter och komer, två finskugriska folk i europeiska Ryssland, och skillnaden mellan deras syn på religiös identitet och den som förespråkas av Moskvapatriaktatet.

Religionsdidaktik. Jag har skrivit flera artiklar inom religionsdidaktik och redigerat boken Religionsdidaktiska studier. Jag fokuserar på humanistiska tillvägagångssätt inom religionsdidaktiken med särskild fokus på tolkningen av religiösa texter, och har också diskuterat förhållandet mellan religion och vetenskap.

Publikationer

Bok (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)