Torun Elsrud

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
+46702714133
Storken 1135
Spara kontaktuppgifter

Jag är docent i sociologi och forskar och undervisar vid Institutionen för socialt arbete. Jag disputerade 2004 vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet med en avhandling om äventyrsberättelsers ideologiska fundament i individuellt resande (backpacking) till vad som ofta beskrivs som 'tredje världen'.

Numera fokuserar min forskning i första hand interaktion och kommunikation med fokus på föreställningar om kön, etnicitet och kultur och hur dessa kommer till uttryck i olika empiriska sammanhang. Jag arbetar nu med ett projekt som studerar etnicitets- och genuskonstruktioner inom rättsväsendet. Undervisnings- och forskningsinriktning: socialt arbete, socialpsykologi, kulturellt- och socialt meningsskapande, genus, etnicitet, intersektionalitet, diskriminering, mänskliga rättigheter, maktrelationer, utanförskap, tillhörighet, primitivism, eurocentrism, medierepresentationer, etnografi, kritisk diskursanalys.

Forskning

Jan 2013 – pågående. Förhandlingar i rätten och likhet inför lagen: En etnografisk studie av hur kultur, etnicitet, kön och ålder förhandlas under rättegångar som rör gatukriminalitet. Finansierat av RJ (Dnr: P12-0405:1). Projektet är en etnografisk studie som analyserar interaktion och dokumentation i samband med rättegångar som rör sk gatukriminalitet med syfte att undersöka hur föreställningar om kultur, etnicitet, kön och ålder förhandlas både i rättegångens konversationspraktiker och rättsliga dokument. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))