Torun Elsrud

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
23096, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Jag är docent i sociologi och forskar och undervisar vid Institutionen för socialt arbete. Jag disputerade 2004 vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet med en avhandling om äventyrsberättelsers ideologiska fundament i individuellt resande (backpacking) till vad som ofta beskrivs som 'tredje världen'.

Numera fokuserar min forskning i första hand interaktion och kommunikation med fokus på föreställningar om kön, etnicitet och kultur och hur dessa kommer till uttryck i olika empiriska sammanhang. Jag arbetar nu med två projekt som studerar asylsökandes erfarenheter av asylväntanskontexten, samt civilsamhällets mobilisering i samband med åldersuppskrivningar av ungdomar och deportationer. Undervisnings- och forskningsinriktning: socialt arbete, socialpsykologi, kulturellt- och socialt meningsskapande, genus, etnicitet, intersektionalitet, diskriminering, mänskliga rättigheter, maktrelationer, utanförskap, tillhörighet, primitivism, eurocentrism, medierepresentationer, etnografi, kritisk diskursanalys.

Forskning

Se pågående projekt nedan.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))