Ulla-Karin Nordänger

Ulla-Karin Nordänger

Professor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt huvudsakliga forskningsområden är LÄRARES ARBETE och villkor för detta. I flera vetenskapsrådefinansierade projekt studerar vi hur lärare ”blir” lärare och hur det som traditionellt kallats ”praktik” och ”teori” kan förstås som två sidor av samma mynt. Hur kan man förstå praktik som ett kunskapsfält och hur ser praktisk kunskap egentligen ”ut”?

Ett annat aktuellt projekt handlar om underkännanden i lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar "Låt den rätte komma ut" (finansierat av VR 2013-2016). Sist men inte minst följer vår forskargrupp en kohort av lärare som tog examen från lärarutbildningen i Kalmar 1993 i projektet "Vägskäl- en longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor" (finansierat av VR 2012-2015).

Film: När får man gå av scenen? Om lärares ständiga framträdande

Många lärare menar att de alltid förväntas framträda i lärarrollen, även på raster. Detta kan få stora konsekvenser, menar Ulla-Karin Nordänger, professor i pedagogik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))