Profilbild

Ulla Peterson

+46480446701
44136, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

Jag är programansvarig för specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning distrikt. Har ett förflutet som sjuksköterska inom dialys, intensivvård, primärvård och som företagssköterska. Var under tio år anställd som forskningssköterska på KI vilket sedermera resulterade i en avhandling kring stress och burnout bland hälso- och sjukvårdspersonal. Har sedan fortsatt med forskning kring äldre med speciellt fokus på psykisk hälsa och ohälsa. Fokus i min forskning har varit att testa interventioner och sedan implementera dessa i klinisk verksamhet bl.a. genom att utbilda handledare för reflekterande samtalsgrupper med syfte att förebygga stress och samtalsgrupper med reminiscens som en metod att förebygga depression hos äldre.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)