Doktorsavhandlingen Himlajord och handelsvara (1994) handlade om hur jord och fastigheter såldes och överläts under en tid av stora förändringar i de agrara produktionsförhållandena.

Jag har senare undersökt betydelsen av egendomsinnehav för äldreomsorg och studerar i ett pågående projekt statens engagemang då det gällt att underlätta kvinnors hushållsarbete. 

Sedan 1 juli 2019 är jag professor emerita.

Film: Tre saker som förändrade 1800-talets jordbrukssamhälle i grunden

Ulla Rosén berättar om hur jordbruksnäringen i Sverige utvecklades dramatiskt under 1800-talet.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)