Ulrica Englund Johansson

Ulrica Englund Johansson

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i medicinsk vetenskap, vid FHL sedan 2021. Jag är medicine doktor (2002) och docent (2011) i neurobiologi vid Lunds universitet. Idag är jag gästforskare vid Lunds universitet och driver den experimentella forskningen vidare, som jag startade 2008, och i samarbete med forskare vid naturvetenskaplig fakultet. 

Vid Linnéuniversitetet utforskar jag tillsammans med kollegor en ny forskningslinje som fokuserar på icke-farmakologisk behandling vid neurologisk sjukdom.

Jag bidrar till utbildning via olika ledningsuppdrag vid FHL, som programansvarig för specialistsjuksköterskeprogram (ögonsjukvård), utvecklingsansvarig för området medicin som samordnare vid sjuksköterskeprogrammet, kursledningsuppdrag inom medicin- och uppsatskurser (magister) samt undervisning i medicin, vetenskapsmetodik och handledning av uppsatser.

Utöver mitt arbete inom forskning och utbildning så har jag ett brinnande intresse av utvecklingsarbete av olika områden inom akademin såsom akademiskt ledarskap, forskning, jämställdhet och likabehandling. 

Undervisning

Idag undervisar jag främst i medicinsk vetenskap, och på sjuksköterskeprogrammet samt på avancerad nivå inom specialistsjuksköterskeutbildningar. 

Jag har över 25 års erfarenhet av undervisning på alla nivåer (grundnivå till forskarutbildningsnivå och även postdoktoral utbildning) inom de naturvetenskapliga ämnena och främst medicin, biomedicin, biologi och teknik från Lunds universitet, Köpenhamns universitet och Linnéuniversitetet.

Forskning

Sedan 1997 har jag forskat inom hjärnforskning och främst studerat nya behandlingar för neurologiska sjukdomar, men har även arbetet med utveckling av nya modeller av hjärnan och näthinnan för att studera sjukdomsprocesser och effekten av nya behandlingar. 

Efter en treårsperiod på läkemedelsföretag utomlands som forskare i neurologi, så gjorde jag en tvåårig postdocperiod i ögonforskning vid Lunds universitet. I samband med att jag erhöll en karriärtjänst (forskningsassistent, non-tenured assistant professor)  2009 startade jag en egen forskargrupp och linje.

Idag är jag gästforskare vid Lunds universitet och driver den experimentella forskningen vidare, som jag startade 2009, och i samarbete med forskare vid naturvetensakplig fakultet. 

Vid Linnéuniversitetet utforskar jag tillsammans med kollegor en ny forskningslinje som fokuserar på icke-farmakologisk vid neurologisk sjukdom.

Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära team inom medicin, biologi, kemi, nanoteknik och elektroteknik. I dessa nationella och internationella grupper samt i samarbete med industrin studerar vi nya behandlingar samt utvecklar nya  och funktionella modeller av hjärnan genom att använda stamceller, nanostrukturer och elektrofysiologi. 

Uppdrag

Uppdrag inom lokal och nationell forsknings- och fakultetsledning

 • Styrgruppen för Wallenberg Centrum för molekylär medicin (WCMM), Lunds universitet (2015-2021)
 • Styrgruppen för nationella WCMM samarbetet  (Umeå Univ, Lkpg univ. och Gbg. univ,  Lunds univ, inkl. Region Skåne, Region Östergötland, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen, 2015-2021). Ett KAW initiativ 2015-2028.
 • Kommunikationsansvarig till KAW för WCMM Nyhetsbrev (2020-2021)
 • Lunds universitets nämnd för jämställdhet och likabehandling (repr. medicinska fakulteten, Lunds universitet, 2015-2019)
 • Medicinska fakultetens nämnd för jämställdhet och likabehandling (repr. Inst. Kliniska vetenskaper, Lunds univ, 2015-2019).
 • Arbetsmiljöansvarig (avd. oftalmologi, Inst Kliniska vetenskaper, Lunds universitet).
 • Utvecklare- och projektledare av ett flertal akademiska ledarskapsprogram vid medicinska fakulteten Lunds universitet, WCMM Lund, Nationella gruppen WCMM (bl a mentorsprogram, programmet "Grow-Stay-Succeed" - avancerad nivå i akademiskt ledarskap, i samarbete med management konsultfirmorna MiL och Indea).

Uppdrag inom utbildning

 • Flertalet gånger ledamot samt ordförande i betygsnämnder för disputation doktorsexamen och licentiatexamen. 
 • Programansvarig Specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning ögonsjukvård (2023-).
 • Samordnare medicinsk vetenskap (Sjuksköterskeprogrammet, Linnéuniversitetet, 2022-).
 • Kursledningsuppdrag (examinator, kursansvarig) inom biomedicinprogrammet (Lunds Universitet, 2020-2021) och Sjuksköterskeprogrammet samt Specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning ögonsjukvård, Linnéuniversitetet (2021-).
 • Utvecklat och lett uppdragsutbildningskurs på avancerad nivå inom medicin inom Demenssjukvård, Linnéuniversitetet (2023).

Strategigrupper, Inst. HV, FHL

 • Strategigrupp för utbildning, STRUT, 2021 ->
 • Strategigrupp för forskning och forskarutbildning, STRAFF, 2021 ->

 

 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)