Profilbild

Ulrica Hörberg

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470708362
+46703638362
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag undervisar i vårdvetenskap och metod på avancerad- och forskarnivå och är kursansvarig och examinator på avancerad- och forskarnivå. Mina forskningsområden är dels det psykiatriska och rättspsykiatriska området, med fokus på vårdande, vårdmiljö och familjen. Dels livsvärldsdidaktik med fokus på stödjande av lärande, lärmiljöer, förhållandet mellan vårdande och lärande samt film som stöd för lärande. Jag är studierektor för forskarutbildningen i vårdvetenskap och handleder doktorander i projekt som anknyter till mina forskningsområden. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))