Ulrika Bengtsson-Verde

Ulrika Bengtsson-Verde

Kanslichef
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
+46480497199
+46701446188
ABW:, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är kanslichef vid fakulteten för konst och humaniora. Kansliet arbetar i Kalmar och Växjö med stöd till kärnverksamheten genom bl a ekonomi, forskningsadministration, utbildningsadministration, internationaliseringsstöd, IKT, ledningsstöd, studievägledning och vaktmästeri. Som kanslichef ansvarar jag för planering och uppföljning av kansliets verksamhet, samt ingår i ledningsgruppen för fakulteten.

Publikationer

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))