Ulrika Bengtsson-Verde

Ulrika Bengtsson-Verde

Kanslichef
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är kanslichef vid fakulteten för konst och humaniora. Kansliet arbetar i Kalmar och Växjö med stöd till kärnverksamhet och fakultetsledning genom bl a ekonomi, forskningsadministration, utbildningsadministration, internationaliseringsstöd, IKT, ledningsstöd, studievägledning. Som kanslichef har jag personalansvar, ansvarar jag för planering och uppföljning av kansliets verksamhet, samt ingår i ledningsgruppen för fakulteten.

Publikationer

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))