Ulrika Bergström

Ulrika Bergström

Presskommunikatör Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Linnéuniversistetets pressansvarig ingår i kommunikationsavdelningens sektion för forskningskommunikation och intern kommunikation, men hanterar medie- och pressrelaterade frågor rörande hela universitetet.

Pressansvarig är journalisternas första väg in för att få kontakt med önskade intervjupersoner. Det ligger också i pressansvarigs uppdrag att mediebevaka vad som skrivs och sägs om Linnéuniversitetet i medierna.

En rapport med ett urval av artiklar som på olika sätt berör Linnéuniversitetet skickas ut via e-post varje fredag klockan 10.00. Den som önskar få denna rapport kontaktar pressansvarig direkt, eller via e-postadressen press@lnu.se.