Ulrika Bossér

Ulrika Bossér

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
24056, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i kurser som rör didaktik och läroplansteori inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna.

Forskning

Min forskning handlar om att förstå förutsättningarna för att framgångsrikt integrera samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll, SNI, i skolans undervisning i naturvetenskap. De förutsättningar jag undersöker handlar främst om lärares organisation och genomförande av undervisningen. 

Uppdrag

Linnéuniversitetes ambassadör för Nationellt Centrum för Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik, NATDID, lokaliserat vid Linköpings Universitet. NATDID har till uppgift att sprida aktuell ämnesdidaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Läs mer på: liu.se/natdid

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))