Ulrika Bossér

Ulrika Bossér

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar sedan 2018 som lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och lärande. Jag har disputerat inom naturvetenskapernas didaktik. I min avhandling undersökte jag olika aspekter av hur samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, till exempel genteknik eller hanteringen av vargfrågan i Sverige, kan integreras i undervisningen i ämnet Naturkunskap på gymnasiet. Utifrån studier både av kommunikation under lektioner och lärares kollegiala reflektioner visar resultaten att en särskild utmaning i undervisningen är att integrera diskussioner som rymmer olika perspektiv på aktuella samhällsfrågor samtidigt som eleverna ska utveckla specifika naturvetenskapliga ämneskunskaper. Resultaten bidrar med kunskap om på vilket sätt lärares kommunikation med eleverna i klassrummet kan få betydelse för hur olika mål i undervisningen kan balanseras. 

Jag har en bakgrund som ämneslärare i kemi och matematik på gymnasiet.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i kurser som rör didaktik och läroplansteori samt uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Jag arbetar inom förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet.

Forskning

I min forskning intresserar jag mig främst för lärares och förskollärares kollegiala utveckling av undervisning. Det handlar bland annat om att förstå förutsättningarna för att framgångsrikt integrera samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll, SNI, i skolans undervisning i naturvetenskap. De förutsättningar jag undersöker handlar främst om lärares organisation och genomförande av undervisningen.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))