Ulrika Ehrenstråhle

Ulrika Ehrenstråhle

Verksamhetsutvecklare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar med Linnéuniversitetets projektmodell för universitetsövergripande utvecklingsprojekt, och utgör därmed även projektstödet på universitetsledningens kansli. Mina arbetsuppgifter relaterat till detta går bland annat ut på:

  • ledningsstöd för portföljledningen,
  • verksamhetsstöd i frågor om projektmodellen och hur den ska användas,
  • stöd till pågående och planerade utvecklingsprojekt, och
  • förvaltning av projektmodellen och utveckling av projektstyrning vid Linnéuniversitetet.

Utöver det är jag förvaltningsledare för förvaltningsobjektet Ledning och Styrning.