***** Kontakta IT-supporten för att anmäla fel, ställa frågor eller göra beställningar via it-support@lnu.se eller 0480 - 44 67 00. *****

Jag delar min arbetstid mellan Linnéuniversitetet och Sunet.
Linnéuniversitetet arbetar jag bland annat som verksamhetsnära förvaltningsledare för förvaltningsobjektet IT-bastjänster. Linnéuniversitetet använder en pm3-baserad förvaltningsmodell och i objektet IT-bastjänster ingår stöd för:

  • digital identifiering
  • kalender och e-post
  • dokumenthantering
  • snabbkommunikation
  • utskrift, kopiering och skanning

Uppdraget innebär att verka för att skapa förtroendefulla, värdeskapande och verksamhetsnära relationer. Förvaltningsledarrollen innebär att fånga upp och förmedla verksamhetens önskemål och synpunkter, för att bidra till att utvecklingen av det som omfattas av förvaltningsobjektet IT-bastjänster sker i symbios med kärnverksamheten. Jag deltar gärna i möten och forum där verksamhetens strategier, planer och utmaningar diskuteras.
Jag har även sedan många år förtroendeuppdraget att vara skyddsombud för IT-avdelningens personal i Växjö. 
Jag har jobbat inom IT-verksamheten i Växjö sedan 1995 och har erfarenhet av verksamhets- och arbetsprocesser, verksamhets- och arbetsplanering, verksamhets-, arbets- och projektledning samt lednings-, grupp- och individutveckling.

I Sunet arbetar jag som Service Portfolio Manager för Sunets produktutbud. Rollen arbetar med processer kring behovsfångst för Sunets produkter och ingår i Sunets ledningsgrupp, vilket innebär ansvar och arbetsuppgifter kopplat till arbetet med övergripande lednings-, styrnings- och strategifrågor. 

Jag har en Fil. magisterexamen med huvudämne Datavetenskap och inriktning Informatik, en Fil. masterexamen med huvudområde Litteraturvetenskap och inriktning Kreativt skrivande samt akademiska poäng i bl.a. psykologi och socialpsykologi. Jag är Certifierad Internationell Coach, enligt ICC standards (International Coaching Community).

Välkommen att kontakta mig för att framföra synpunkter, strategiska förslag och behov med beröring på befintliga eller önskade IT-tjänster som rör LNUs IT-bastjänster!

***** Kontakta IT-supporten för att anmäla fel, ställa frågor eller göra beställningar via it-support@lnu.se eller 0480 - 44 67 00. *****