Ulrika Ringeborn

Förvaltningsledare
IT-avdelningen
+46470708466
+46708776684
Spara kontaktuppgifter
**** För att anmäla fel, frågor och beställningar kring IT-tjänster, vänd dig till Servicedesk på 0480-44 67 00 eller it-avdelningen@lnu.se **** Jag delar min arbetstid mellan Linnéuniversitetet och Ladokkonsortiet. På Linnéuniversitetet arbetar jag som bland annat projektledare och förvaltningsledare för förvaltningsobjektet IT-bastjänster, som omfattar: * digital identifiering (kontohantering) * e-post, inklusive dynamiska och statiska e-postlistor * dokumenthantering (lagring, versionshantering och återställning) * kalenderfunktionalitet * snabbkommunikation * utskrift, kopiering och skanning Uppdragen innebär att verka för att skapa förtroendefulla, värdeskapande och verksamhetsnära relationer. Mitt jobb är att fånga upp och förmedla verksamhetens önskemål och synpunkter, för att bidra till att utvecklingen av det som omfattas av förvaltningsobjektet IT-bastjänster sker i symbios med kärnverksamheten. Jag deltar gärna i möten och forum där verksamhetens strategier, planer och utmaningar diskuteras. Jag har jobbat inom IT-verksamheten i Växjö sedan 1995 och har erfarenhet av verksamhets- och arbetsprocesser, verksamhets- och arbetsplanering och -ledning, projektledning, lednings-, grupp- och individutveckling. I Ladokkonsortiet ingår jag i konsortieledningen som IT-strateg, vilket innebär att bevaka IT-frågor för Ladokkonsortiets räkning på ett strategiskt plan. Jag är också Objektägare IT, enligt pm3-modellen, för Ladoksystemet i Ladokkonsortiets förvaltningsorganisation. Jag har en Fil. magisterexamen med huvudämne Datavetenskap och inriktning Informatik, en Fil. masterexamen med huvudområde Litteraturvetenskap och inriktning Kreativt skrivande samt akademiska poäng i bl.a. psykologi och socialpsykologi. Jag är Certifierad Internationell Coach, enligt ICC standards (International Coaching Community). Välkommen att kontakta mig för att framföra synpunkter, strategiska förslag och behov med beröring på befintliga eller önskade IT-tjänster som rör Lnus IT-bastjänster! **** För att anmäla fel, frågor och beställningar kring IT-tjänster, vänd dig till Servicedesk på 0480-44 67 00 eller it-avdelningen@lnu.se ****