Ulrika Seydler

Ulrika Seydler

Funktionsansvarig för Examen och tillgodoräknande
Studerandeavdelningen
+46470708325
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Funktionsansvarig för examen och tillgodoräknande.
På examen granskar vi examensansökningar och utfärdar examensbevis. För kontakt med oss i examensärenden, vänligen vänd dig till examen@lnu.se.
Handläggningen av ansökningar om tillgodoräknande sköts av Studerandeavdelningen. För kontakt i ärenden gällande tillgodoräknanden, vänligen vänd dig till tillgodo@lnu.se.
För kontakt gällande kursbevis, vänligen kontakta oss via kursbevis@lnu.se

Handläggare för Disciplinnämnden. För kontakt med oss som handlägger disciplinärenden, vänligen vänd dig till disciplinarenden@lnu.se