Ulrika Söderström är doktorand i arkeologi i forskarskolan GRASCA vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Min forskning fokuserar på hur kulturarv och arkeologi kan tillämpas i teori och praktik för att bidra till hållbar stadsutveckling. Som en del av forskarskolan Grasca syftar min forskning delvis till att skapa kunskap om hur svensk uppdragsarkeologi kan jobba med hållbarhetsfrågor för att bidra till hållbar stadsutveckling i samarbete med andra sektorer. Detta var ämnet för min licentiatavhandling som publicerades 2018, ‘Contract Archaeology and Sustainable Development – Between Theory and Practice’.

Min doktorsavhandling syftar till att undersöka hur framtider skapas i modern stadsplanering och utveckling när kulturarvet används som resurs, samt vilka potentiella konsekvenser denna användning kan få för social hållbarhet. Målet är att avhandlingen ska visa hur samverkan mellan stadsplanering och kulturmiljövård, särskilt arkeologi, kan utvecklas för att uppnå andra, mer hållbara, resultat i framtiden.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)