Ulrika Söderström är doktorand i arkeologi i forskarskolan GRASCA vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Min forskning fokuserar på hur kulturarv och arkeologi kan tillämpas i teori och praktik för att bidra till hållbar stadsutveckling. Som en del av forskarskolan Grasca syftar min forskning delvis till att skapa kunskap om hur svensk uppdragsarkeologi kan jobba med hållbarhetsfrågor för att bidra till hållbar stadsutveckling i samarbete med andra sektorer. Detta var ämnet för min licentiatavhandling Contract Archeology and Sustainable Development – Between Theory and Practice.

Min doktorsavhandling fokuserar på en något bredare fråga: hur kulturarv och arkeologi kan tillämpas i praktiken för att möta de miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella utmaningarna som följer i urbaniseringens spår. Forskningen syftar till att förbättra kunskapen om de effekter som olika kulturarvspraktiker har på det nuvarande samhället och vilka potentiella stadsframtider som dessa praktiker och metoder kan bidra till att skapa.

Uppdrag

Samordnare för forskargruppen Centrum för tillämpat kulturarv