Ulrika Welander

Ulrika Welander

Professor
Institutionen för byggd miljö och energiteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Ulrika Welanders forskning handlar om att undersöka biogaspotentialen hos råmaterial som traditionellt inte har använts för biogasproduktion, till exempel olika havsbaserade material såsom alger, vass och musslor. Skörd av havsbaserade råmaterial hjälper också till att minska övergödningen eftersom algerna, vassen och musslorna tar upp näringsämnen när de växer.

Förutom biogaspotentialen är det viktigt att processen rent tekniskt anpassas till råmaterialens egenskaper. Hennes forskning omfattar därför även utvärdering och utveckling av olika processutformningar. Resterna som återstår efter biogasprocessen kan vara ett bra gödningsmedel under förutsättning att den inte innehåller miljögifter. Det är därför viktigt att kontrollera det material som ska rötas.

Forskning

https://www.auf.uni-rostock.de/professuren/a-g/abfall-und-stoffstromwirtschaft/forschung/projekte/biosolfarm/

 

Film: Så kan alger, vass och musslor användas för att producera framtidens biogas

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)