Urban Bergquist

Urban Bergquist

Innovationsrådgivare
Avdelningen för externa relationer
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Innovationsrådgivare på LNU Innovation. 

LNU Innovation utgör Linnéuniversitetets stöd för innovation och nyttiggörande. Vi hjälper forskare, övriga anställda och studenter att nyttiggöra sina idéer och resultat, oavsett vilken väg du vill gå, kommersiellt eller icke kommersiellt. Hos oss får du professionellt stöd i den tidiga utvecklingen av din idé. Vi ger även stöd i utveckling av nya projekt och samarbeten i form av workshops och mötesfacilitering. Du kan läsa mer om oss här: 
https://lnu.se/medarbetare/forskare/forskare5/lnu-innovation/

Din idé kan vara resultatet av ett forskningsprojekt, men behöver inte vara det, det viktiga är att det är något som kan tillämpas utanför akademin till praktisk nytta för människor. Det kan vara inom alla discipliner och göras kommersiellt eller icke-kommersiellt. Det viktiga är nyttan som din idé skapar för människor, vårt samhälle och vår värld.

Välkommen att höra av dig!