Ursula Geisler

Ursula Geisler

Docent
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sedan 2015 lektor och docent i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet. Min avhandling om sång och nationell gemenskap i ett svenskt-tyskt perspektiv la jag fram vid Humboldt Universität i Berlin efter att ha varit delaktig i den dynamiska och stimulerande miljön inom ramprojektet "Den kulturella konstruktionen av gemenskaper i moder­niseringsprocessen: Sverige och Tyskland". Här lades grunden för min syn på musikvetenskapen som en del av kulturvetenskaperna och av ett större tvärvetenskapligt forskningsfält där musiken betraktas och studeras från väldigt olika infallsvinklar.

Sedan dess har jag haft förmånen att få medverka i flera olika forskningsprojekt alltifrån "Fruktan, fascination och frändskap: det svenska kulturlivets och vetenskapssamhällets relation till nazism och fascism 1930-1950" till "Program K", ett strategiskt forskningsprogram vid kulturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, som undersökte hur kunskap med avseende på olika slags kriser produceras, kommuniceras och används. Ett annat spår som jag följer är sången och körsången i Europa sedan upplysningstiden. Detta intresse har lett till ett samarbete med Musikhögskolan i Malmö och Körcentrum Syd samt initiativet till ett internationellt nätverk om körforskning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))