Valdete Hashani

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
+46480446035
+46702708307
Plan 2, Hus Falken, Kalmar
Spara kontaktuppgifter