Valdete Hashani

Valdete Hashani

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
+46480446035
+46702708307
Plan 2, Hus Falken, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Uppdrag

Jag har ett särskilt fokus på samverkansfrågor och samverkansavtal då jag samordnar kommittén för samhällelig drivkraft samt samverkansavtalen med Region Kronoberg, Region Kalmar län och Ljungby kommun.
I denna rollen lotsar jag företag, offentlig förvaltning och organisationer till relevant samverkanspart inom Linnéuniversitetet.

Jag är också projektledare för Vinnova projektet MUSA (Metodik för utveckling av samverkansarenor). Projektet syftar till att utveckla långsiktiga nätverk för kontinuerlig samverkan mellan Linnéuniversitetet och samhället. Syftet är att bidra till regional och nationell hållbar utveckling genom utvecklande utbildningar och samhällsnytta.

Det tredje området i mitt uppdrag är att vara objektspecialist för CRM systemet Radius by Campus Management och förvaltningsledare inom ramen för förvaltningsobjektet Extern samverkan, som syftar till att stödja den verksamhet som sker med utgångspunkt i universitetets samverkansuppdrag, så som avtalshantering, student- och personalmobilitet, kontakter med studenter och omgivande samhället samt stöd för extern forskningsfinansiering och innovation.