Valdete Hashani

Valdete Hashani

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Uppdrag

Uppdrag

Som samverkansrådgivare på avdelningen för Externa Relationer arbetar jag med universitetets övergripande samverkansarbete på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Jag ett stöd gentemot fakultet, verksamhetsstöd och ledning med särskilt fokus att samordna samverkansavtalen med Region Kronoberg, Region Kalmar län och Ljungby kommun. I rollen lotsar jag företag, offentlig sektor och organisationer till relevant samverkanspart inom Linnéuniversitetet. 

Jag är också projektledare för Vinnova projektet Samverkansintegrerad undervisning, IDUN. Projektets övergripande mål är att möta arbetsgivarnas utmaningar inom kompetensförsörjning, innovation och jämställdhet genom den strukturerade, beprövade och dokumenterade arbetssättet cooperation education.

Nätverk

Kontaktperson för Linnéuniversitetets Brysselkontor Småland-Blekinge-Halland Syd Sverige

SBHSS)New European Bauhaus