Valentina Haralanova

Universitetslektor
Institutionen för maskinteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter

Jag arbetar som universitetslärare sedan 1986. Jag har undervisat Ritteknik, teknisk dokumentation, 2D CAD och  3D CAD, maskinelement och maskindesign, productdesign och productutvekling.Jag började mitt arbete på Linneuniversitetet, avdelningen för maskinteknik 2012. Jag har doktoreret i aria - Metodik för produktdesign and productutvekling. Mitt forsningsområde är detsamma och jag är också interesserad av pedagogik och kvalitet inom högre utbildning av maskiningenörer.

Undervisning

På Linneuniversitetet är jag involverad i att undervisa kandidatstudenter från specialiteterna Maskinteknik och Industriell ekonomi. Jag är också engagerad i undervisning masterstudenter från specialitet maskinteknik. Varje år handleder jag ett antal examensarbeten.

Forskning

Det finns även möjlighet att handleda doktorander eller postdoktorer inom mitt forskningsområde.

 

Uppdrag

Jag är också interesserad av att utvekla och stärka den internationella relationen mellan avdelningen för maskinteknik och ett antal partneruniversitet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)