Vasilis Papageorgiou är professor emeritus i kreativt skrivande, docent i littearurvetenskap, författare och översättare. Doktorsavhandlingen Euripides' Medea and Cosmetics (Almqvist & Wiksell International, 1986) är en poststrukturalistisk textanalys av dramat Medea, i vilket Euripides, med hjälp av Medeas radikala annorlundahet, erbjuder en kritik av det grekiska logos. Hans monografi om Eva Runefelts diktsamling Mjuka mörkret, Panta rei i Mjuka mörkret (Växjö University Press, 2003) och hans essäsamling, Here, and Here: Essays on Affirmation and Tragic Awareness (Cambridge Scholars Publishing, 2010) utgör en rad kritiska diskussioner som försöker spåra användandet av ett logos som undflyr logos makt, inom en bejakande och tragiskt medveten öppenhet.

För närvarande studerar han hur specifika texter förvandlar melankolin (som förlamningen av logos genererar) till euforin (som ett bejakande logos utan logos skapar), och vice versa. Vasilis Papageorgiou har skrivit och publicerat ett antal dramer som har producerats i både Grekland och Sverige, har publicerat tre diktsamlingar i samarbete med konstnärinnan Lo Snöfall i Sverige och flera skönlitterära texter i Grekland. Han har översatt många skönlitterära böcker (främst poesi) till både svenska och grekiska. Han har utvecklat kurserna i Kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet.

Hemsida: chromatachromata.com

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))