Forskning

Stora volymer, hög produktionshastighet och låga materialkostnader har historiskt varit drivande faktorer för spån- och fiberskivindustrin. På senare tid har dock beroendet av fossila bränslen samt de hälsoproblem associerad med formaldehyd innehållande lim fått alltmer uppmärksamhet från både lagstiftare och konsumenter.

Syftet med mitt forskning har varit att utvärdera noggrannheten hos mätmetoder för formaldehyd vid låga emissionsnivåer samt att utforska nya limalternativ till de formaldehyd- och petroleumbaserade system som används idag. Den huvudsakliga slutsatsen var att formaldehydemissioner kan mätas både noggrant och snabbt på låga nivåer med hjälp av kammarmetoder, även i fabriksmiljö. För övrigt formaldehydfria lim baserade på en bioraffinerad lignintyp och pMDI visade lovande resultat för spånskivor.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)