Veronica Jägerbrink

Veronica Jägerbrink

Universitetsadjunkt
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Adjunkt Linnéuniversitetet

  • Undervisar framförallt inom lärarutbildningen, idrott och hälsa
  • Grundlärarprogrammet, idrott och hälsa
  • Förskolelärarprogrammet, motorik, rörelse till musik

Kalmar/Växjö

veronica.jagerbrink@lnu.se

070-5660229

Forskning

Doktorand Malmö Universitet

Forskarskolan SMOVE (startade maj 2022)

(Sustainable Movement Education)

Veronica.jagerbrink@mau.se

Mitt forskningsarbete riktar sig mot hållbar rörelseutbildning i skolan. Jag lyfter in dem lärare som arbetar med att sätta sin skola i rörelse, studera rörelseaktiviteten, men även samverkan mellan skola och idrottsrörelsen. Allt för att fler barn och ungdomar ska röra på sig mera. 

Uppdrag

Rörelsecoachutbildning är en uppdragsutbildning

Ett samarbete med RF SISU Småland och Linnéuniversitetet där Rörelsecoacher utbildas för att sätta sin skola i rörelse. 

https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/namnden-for-lararutbildningen/rorelsecoach-vt23.pdf

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)