Veronica Ülgen

Veronica Ülgen

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag undervisar i logistik och supply chain management på grundläggande och avancerad nivå, med fokus på inköps- och hållbarhetsfrågor. Undervisningen bedrivs på Civilekonomprogrammets grundkurs och fördjupning i logistik, på programmet Enterprising and Business Development och på masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design. Min forskning är inriktad mot leverantörsutveckling. Den fokuserar framför allt på det säljande företagets perspektiv kopplat till upplevelsen av att ”bli utvecklad”.
AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)