Veronica Ülgen

Veronica Ülgen

Universitetsadjunkt
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag undervisar i logistik och supply chain management på grundläggande och avancerad nivå, med fokus på inköps- och hållbarhetsfrågor. Undervisningen bedrivs på Civilekonomprogrammets grundkurs och fördjupning i logistik, på programmet Enterprising and Business Development och på masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design. Min forskning är inriktad mot leverantörsutveckling. Den fokuserar framför allt på det säljande företagets perspektiv kopplat till upplevelsen av att ”bli utvecklad”.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)