Victoria Bergman

Universitetsadjunkt
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter
Jag undervisar i matematikdidaktik för blivande och verksamma lärare i förskola, fritidshem och grundskolans tidiga år.