Jag undervisar i matematikdidaktik för blivande och verksamma lärare i förskola, fritidshem och grundskolans tidiga år.