Jag tillhör Ekonomiservice och hanterar leverantörsreskontra där jag även arbetar med utveckling och digitalisering. 

Hanterar ICA-kort.

Ekonomiadministratör för Studerandeavdelningen.