Victoria Simonsson

Victoria Simonsson

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Utbildningsadministratör på institutionenerna för Skog och träteknik och Byggd miljö och energiteknik. Här är jag stöd till både lärare och studenter i studieadministrativa frågor. I mina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår Ladokhantering, administration i NyA och DIVA, tentamensläggning, och schemaläggning.