Victoria Simonsson

Victoria Simonsson

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Utbildningsadministratör på institutionen för Skog och träteknik. Här är jag stöd till både lärare och studenter i studieadministrativa frågor. I mina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår Ladokhantering, administration i NyA och DIVA, tentamensläggning, och schemaläggning. Utöver detta arbetar jag även med fakultetets kursvärderingar.