Viktoria Grahn Johansson

Viktoria Grahn Johansson

Universitetsadjunkt
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetsadjunkt och anställd vid avdelningen för yrkeskunnande och teknologi. För närvarande bedriver jag forskarstudier i pedagogik. I mitt avhandlingsprojekt är jag intresserad av yrkeslärande hos  yrkeslärarstudenter som parallellt med sina lärarstudier är verksamma som lärare. Jag är också programansvarig för yrkeslärarprogrammet och sitter i programråd för yrkeslärarexamen. Dessutom är jag lärarrepresentant i universitetsstyrelsen. 

Undervisning

Jag undervisar i flera av yrkeslärarprogrammets kurser.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)