Viktorija Kalonaityte

Docent
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
+46470708805
Spara kontaktuppgifter

Jag är verksam som universitetslektor i organisation och ledarskap vid Ekonomihögskolan och är fördjupningsansvarig för Managementfördjupningen på Civilekonomprogrammet.

Jag har nyligen givit ut boken "Normkritisk pedagogik – för den högre utbildningen" (Studentlitteratur 2014): www.studentlitteratur.se/#36423

Jag ingår i kunskapsplattformen för Entrepreneurship and Social Change vid Ekonomihögskolan.  

Undervisning

Mina undervisningsområden

  • organisation och ledarskap
  • kvalitativa forskningsmetoder
  • mångfald, antidiskriminering och likabehandling
  • genus, intersektionalitet och normkritisk pedagogik
  • CSR, hållbarhet och globalisering

Forskning

Mina forskningsintressen (i urval)

  • Kreativitet, arbetsmiljö och varumärkesarbete i aktivitetsbaserade kontor (Med Anna Alexandersson och Monika Müller)
  • Tjejer och IT (med Anna Alexandersson)
  • Postkolonial och feministisk organisationsteori
  • Diversity Management, likabehandling och normkritik inom organisationer
  • Klimatförändring, antropocen och management 

En mer detaljerad lista av mina senaste publikationer och pågående projekt, se även min engelskspråkiga sida.