Viktorija Kalonaityte

Viktorija Kalonaityte

Docent
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är verksam som universitetslektor i organisation och ledarskap vid Ekonomihögskolan och ingår i kunskapsplattformen för Entrepreneurship and Social Change vid Ekonomihögskolan.  

 

Undervisning

Mina undervisningsområden

 • organisation och ledarskap
 • kvalitativa forskningsmetoder
 • mångfald, antidiskriminering och likabehandling
 • genus, intersektionalitet och normkritisk pedagogik
 • CSR, hållbarhet, klimatförändring och globalisering

Forskning

Mina forskningsintressen (i urval)

 • Organisering kring hållbarhet och klimatförändring
 • Digitalisering, sociala medier och entreprenörskap
 • Kreativitet, arbetsmiljö och varumärkesarbete i aktivitetsbaserade kontor (Med Anna Alexandersson)
 • Flickighet och flickor i entreprenörskap (med Anna Alexandersson)
 • Postkolonial och feministisk organisationsteori
 • Diversity Management, likabehandling och normkritik inom organisationer

En mer detaljerad lista av mina senaste publikationer och pågående projekt, se även min engelskspråkiga sida.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)