Viktorija Kalonaityte

Viktorija Kalonaityte

Docent
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är verksam som universitetslektor i organisation och ledarskap vid Ekonomihögskolan och ingår i kunskapsplattformen för Entrepreneurship and Social Change vid Ekonomihögskolan.  

 

Undervisning

Mina undervisningsområden

 • organisation och ledarskap
 • kvalitativa forskningsmetoder
 • mångfald, antidiskriminering och likabehandling
 • genus, intersektionalitet och normkritisk pedagogik
 • CSR, hållbarhet, klimatförändring och globalisering

Forskning

Mina forskningsintressen (i urval)

 • Organisering kring hållbarhet och klimatförändring
 • Digitalisering, sociala medier och entreprenörskap
 • Kreativitet, arbetsmiljö och varumärkesarbete i aktivitetsbaserade kontor (Med Anna Alexandersson)
 • Flickighet och flickor i entreprenörskap (med Anna Alexandersson)
 • Postkolonial och feministisk organisationsteori
 • Diversity Management, likabehandling och normkritik inom organisationer

En mer detaljerad lista av mina senaste publikationer och pågående projekt, se även min engelskspråkiga sida.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)