Viktorija Zezovska

Viktorija Zezovska

Administratör
Lokal- och serviceavdelningen
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Anställd vid Lokal- och serviceavdelningen, som förvaltningsledare för Lokaler och säkerhet, vilket innefattar förvaltning av nedan IT-system

  • Inspera - plattformen för digitala salstentamen,
  • Salstentamensystemet, 
  • TimeEdit
  • Passe-, larm- och nyckelsystem

Jag är även Objektspecialist för Salstentamen och Projektledare för digital tentamen i Inspera