Wanja Thelin

Wanja Thelin

Doktorand
Institutionen för byggd miljö och energiteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild


Min forskning handlar om rening samt värmeåtervinning i de rökgaser som uppstår vid förbränning av biomassa. Forskningen innefattar simuleringsmodeller med CFD (Computational Fluid Dynamics), samt praktiska mätningar både på kommersiella anläggningar och på laboratorieskala.

Jag undervisar dels som föreläsare i kursen Kemisk Teknologi på programmet Energi och miljö, högskoleingenjör, dels som laborationshandledare på Kemi 2 för Basåret.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)