Welf Löwe

Welf Löwe

Professor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som forskare är jag intresserad av metriker för kvaliteten på mjukvara och teknisk dokumentation, designmönster och arkitekturanalyser för att stödja programförståelse, kontextsensitiv komposition och parallellisering för mjukvaru-optimering, och pekare-analyser som en bas.

Mer information hittar du på min hemsida.

Undervisning

Jag undervisar på forskarutbildnings- och grundutbildningsnivå inom programvaruteknik, kompilatorkonstruktion och parallella beräkningar vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitetet och vid institutionen för data- och informationsvetenskap på Linköpings universitet.

Mina avslutade forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))