Whokko Schirén

Whokko Schirén

Universitetsadjunkt
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sedan 2020 universitetsadjunkt vid institutionen för byggteknik. Jag har varit engagerad i undervisning vid institutionen sedan 2011.

Undervisning

Jag undervisar på byggtekniks högskoleingenjörs- och byggnadsutformningsprogram där jag är kursansvarig för kurserna Grundläggning och Grunder för anläggningsteknik samt våra två examensarbeteskurser. Jag undervisar även i kurserna Byggnadsmekanik där jag håller i laborationer och Byggteknik 2 där jag håller räkneövningar i akustik.

Forskning

Delaktig i ett forskninsprojekt kring vankants påverkan på fingerskarvar. 

Uppdrag

Sedan 2023 studierektor på institutionen för byggteknik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)