Whokko Schirén

Whokko Schirén

Universitetsadjunkt
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sedan 2020 universitetsadjunkt vid institutionen för byggteknik. Jag har varit engagerad i undervisning vid institutionen sedan 2011.

Undervisning

Jag undervisar på grundnivå vid byggtekniks högskoleingenjörs- och byggnadsutformningsprogram. Jag är kursansvarig för kursen Byggnadsmekanik samt två examensarbeteskurser. Jag undervisar även i kursen Byggteknik 2 där jag är involverad i främst övningar och laborationer samt i de parallella kurserna Grundläggning och Grunder för anläggningsteknik där jag ansvarar för räkneövningar i grundläggning. Jag handleder även ett antal examensarbeten varje år.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)