William Gartner är gästprofessor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet.

Läs mer på hans engelska presentationssida.