William Hogland

William Hogland

Seniorprofessor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i Miljöteknik och Ekoteknik. Forskning bedriver jag inom deponering och lakvattenrening, energi ur avfall, lagring av organiskt material, vatten- och materialflöden i urbana områden, systemanalytiska studier inom industrin, industriell ekologi, marksanering, landfill mining, phyto-remediation, träindustrin vattenproblem, alternativa toalettsystem, miljöekonomi, m.m. Forskningsprojekten genomförs vanligen i samarbete med kommuner och företag. Undervisar gör jag gärna inom vatten- och avfallsrelaterade områden både nationellt och internationellt.

Under försommaren 2000 började jag arbeta med GIWA (Global International Water Assessment) och blev ordförande för GIWA-Baltic Test Team och GIWAs representant i GEF (Global Envrionmental Facility) och Baltic Sea Regional Project (båda UNEP-program). Sedan är 2001 har jag varit mentor i Sidas Sydostasien-program ARRPET. Jag ordnar vart annat år konferenserna Kalmar Eco-tech och ungdomskonferensen Eco-Baltica tillsammans med St.Petersburg State Polytechnic University.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))