Wit Derkowski

Wit Derkowski

Docent
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har varit anställd vid Institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö sedan september 2020.

Under åren 1996–2020 arbetade jag vid Prestressed Concrete Structures Chair vid Cracow University of Technology (CUT) i Polen.

Examina:

  • Doktorsexamen i tekniska vetenskaper (2005), CUT, Fatigue Life of Bent Reinforced Concrete Beams Strengthened with CFRP (prisbelönt av den polska transport- och byggministern);
  • Habilitering i tekniska vetenskaper (2017), CUT, Selected Aspetcs of Structural Analysis of Precast Prestressed Floor Slabs with Structural Concrete Topping (prisbelönt av den polska ministern för investering och ekonomisk utveckling).

Jag har full polsk byggnadskompetens med specialisering mot allmänna byggnader och industribyggnader, samt ett så kallat ’building appraiser’s certificate’. Sedan 2006 har jag även drivit egen verksamhet som konsulterande ingenjör.

Sedan 2016 har jag haft rollen som vice ordförande för the fib Commission 6 PREFABRICATION (International Federation for Structural Concrete).

År 2022 tilldelades jag hedersutmärkelsen fib Fellow.

År 2023 tilldelades jag Tore Danielsson stipendiet för utveckling och framåtskridande inom teknisk forskning.

Undervisning

Vid Linnéuniversitetet undervisar jag i två olika kurser: Betongkonstruktioner 7,5 hp och Detaljprojektering – byggnadskonstruktion 7,5 hp (för kandidatstudenter) och Betongskonstruktioner 2 - 5 hp eller 7,5 hp (för masterstudenter).

Under min tid vid Cracow University of Technology, undervisade jag i följande kurser:

  • Concrete Structures 1;
  • Concrete Structures 2;
  • Prestressed Concrete Structures;
  • Precast Concrete Structures;
  • Technology of Execution and Strengthening of Concrete Structures;
  • Repair and Modernization Works;
  • Strengthening of Building Structures;
  • Experimental Research Methodology for Building Materials and Structures (doktorandkurs).

Forskning

Min forskning kan delas in i tre olika huvudområden som ofta har beröring med varandra: förspända betongkonstruktioner, förtillverkade betongkonstruktioner, underhåll och förstärkning av existerandebyggnadsstrukturer. På senare tid har mitt forskningsintresse även kommit att inkludera kompositkonstruktioner. Merparten av mina tidigare forskningsprojekt har genomförts i samarbete med industripartners.

Jag är projektledare för projektet Hållbart samverkansbjälklagsystem för cirkulär konstruktion, som beviljas av Familjen Kamprads stiftelse.

Jag har varit handledare för två avslutat doktorandprojekt (Mateusz Surma:The influence of the cast-in-situ concrete topping on the shear capacity of pre-tensioned hollow-core slabs on flexible supports (2017) and Rafał Walczak: Shear capacity of concrete crane beams after extended service life under conditions of uncertainty of prestressing cable anchorage (2023) ).

Jag är för närvarande handledare för två pågående doktorsavhandlingar (Ervin Halilovic: Sustainable timber-concrete composite floor slabs, and Milosz Jeziorski:Vertical load distribution in floors made of precast prestressed hollow core slabs).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)