På personalutvecklingssektionen/HR-avdelningen: Samordnar universitetsgemensamma insatser för chefs- och ledarutveckling. Arbetar med insatser för kompetensutveckling på grupp- och organisationsnivå. Samordnar kompetensutvecklingsinsatser inom HR-områden såsom arbetsmiljö mm. Processledare för projekt om värdegrund och kultur inom staten.

På Sektion Högskolepedagogik/UB: Samordnar forskarhandledarutbildningen (SPGP - Supervision in Postgraduate Programmes) samt universitetsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser för alla personalkategorier, t.ex. introduktionsdagar, språkutbildningar, kurser i projektledning, kurser för slutanvändare av digitala verktyg mm.

Undervisning

Medverkar i olika sammanhang med undervisning om interkulturell kommunikation, presentationsfärdigheter och hälsokommunikation.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))