Har under många år verkat som samordnare för kompetensutvecklingsinsatser för universitetets personal, som processledare för olika insatser och som lärare inom området inter- och transkulturell kommunikation.

Sedan 1/4-2022 genomför sådana uppdrag på timbasis.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))