Ylva Dandanell

Ylva Dandanell

Senior rådgivare
Avdelningen för externa relationer
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har fått rektors uppdrag att utveckla fundraisingverksamhet vid Linnéuniversitetet. Fundraising innebär att vi fördjupar och synliggör befintliga samarbeten och samtidigt erbjuder och inspirerar nya intressenter att bidra till ett ännu starkare Linnéuniversitet genom långsiktiga samarbeten och donationer. Ett universitetsövergripande arbete som förutsätter att medarbetare från olika delar av verksamheten och med olika kompetenser är delaktiga. 

Jag har tidigare varit Programchef för The Bridge – ett strategiskt samarbete mellan IKEA och Linnéuniversitetet och ansvarig för Grants and Innovation Office vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Agronomie doktor i Livsmedelsvetenskap

 

Publikationer

Chemical and nutritional properties of dry peas with emphasis on dietary fibre and saponins. 1997. Avhandling. Acta Universitatis agriculturae sueciae. Agraria 60. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.

Spänningsfält mellan kärnverksamhet och stödfunktioner. I antologi: Bredden ger spetsen. 2008. Om HALV-projektet, Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö
universitet. 119-124. Dandanell Daveby Y., Larsson, D., Norrby Wallin, S., Åberg, A. Red: Glemne, M.

Konsumentinriktad Livsmedelsforskning. 2000. Forskningsrådsnämnden (FRN). En kunskapssammanställning. Rapport 2000:7. 78 pp.

Ileal and faecal digestibility of light- or dark-coloured peas (Pisum sativum) in growing pigs. Abrahamsson, M., Graham, H., Dandanell Daveby, Y., Åman, P. Anim. Feed Sci. Technol. 1993. 42:15-24.

Chemical composition of certain dehulled legume seeds and their hulls with special reference to carbohydrates. Dandanell Daveby, Y., Åman, P. Swedish J. agric. Res. 1993. 23:3-14.

Changes in chemical composition during development of three different types of peas. Dandanell Daveby Y., Abrahamsson, M., Åman, P. J. Sci. Food Agric. 1993. 63:21-28.

The variation in content and changes during development of soyasaponin I in dehulled Swedish peas (Pisum sativum L.). Dandanell Daveby, Y., Åman, P., Betz, J.M., Musser, S.M., Obermeyer, W.R. J. Sci. Food Agric. 1993. 73:391-395.

Effect of storage and extraction on yield of 2,3-dihydro-2,5-dihydroxy-6-methyl-4-pyroneconjugated Soyasaponin I in dehulled peas (Pisum sativum L.). J. Sci. Food Agric. 1998. 78,141-146.

Effect of particle size and enzyme supplementation of diets based on duelled peas on the productive value for broiler chickens. Dandanell Daveby, Y., Razdan, A., Åman, P. Anim. Feed Sci. Technol. 1998. 74, 229-239.

Uppdrag

Ämnessakkunnig och sekreterare i statlig utredning av nationell organisation för Horisont 2020, RK Kommitté, Utbildningsdepartementet, 2013

Linnéuniversitetets representant i Chefsgruppen för Småland Blekinge Halland South Swedens Brysselkontor. Brysselkontorets uppgift är att främja medlemmarna verksamhet och deras ekonomiska intressen inom EU:s institutioner.

Ständig sekreterare i Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv

Styrelseledamot i Linnéakademiens Forskningsstiftelse