Ylva Ulfsdotter Eriksson

Professor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Disputerade år 2006 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Yrke, status och genus. En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad. Befordrades år 2014 till docent och år 2021 till professor i sociologi. Är sedan hösten 2020 verksam vid Linneuniversitetet på Inst. för Samhällsstudier.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ylva_Ulfsdotter_Eriksson

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8638-5735

Undervisning

Undervisar huvudsakligen inom arbetslivs- och organisationssociologi, inkluderat HR och Labour Relations.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Välfärdsprofessionellt beslutsfattande – diskretion, principer och program (2022-2024) Tillsammans med Bengt Larsson, Anna-Maria Sarstrand Marekovic och Magnus Persson. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Uppfattningar om yrken och yrkesstatus – mekanismer för polarisering av den yrkesmässiga strukturen (2017-2022) studerar bl.a. hur yrkesstatus har förändrats över tid. Projektet är delvis en replikering av forskningsprojektet ”Uppfattningar om yrkesstatus” (2001-2005) och ingår i forskningsprogrammet Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden som finansieras av Forte, leds av Tomas Berglund (GU).

 

Tidigare forskningsprojekt

Visualising and measuring the role of Industrial Relations in Addressing Gender Equality (VIRAGE) (2020-2022).

Individuell lönesättning från policy till praktik (2016-2018). Tillsammans med  Bengt Larsson och Petra Adolfsson, Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Enhancing the Effectiveness of Social Dialogue Articulation in Europe (EESDA) (2018-2019).

Standardisering av HR Under 2011 påbörjade det internationella standardiseringsorganet ISO ett arbete med att skapa standards för HRM. I Sverige är det SIS, Swedish Standards Institute, som organiserar arbetet. Ulfsdotter Eriksson följde projektet 2012-2016.

Yrkesbeskrivningar för vägledning - en fråga om individens fria val eller arbetskraftens selektering? analyserade Arbetsförmedlingens yrkesinformerande material i genus- och klassperspektiv. (Forte).

Erfarenhet av yrkesstatus (2006-2010). I forskningsprojektet studerades hur yrkesutövare i lågstatusyrken förhåller sig till sina yrken avseende t.ex. yrkesidentitet, attityder till arbete, kompetens och kvalifikationer. (Vetenskapsrådet)

Uppfattningar om yrkesstatus (2001-2006). Avhandlingen skrevs inom ramen för projektet ”Yrkesstatus. En sociologisk studie av uppfattningar och föreställningar om yrken” som leddes av Lennart Svensson, GU (Riksbankens Jubileumsfond).

Uppdrag

Pågående uppdrag

• Europeiska Sociologförbundet (ESA), RN17: Work, Employment and Industrial Relations, (2015-)

 

Tidiagre uppdrag

• Programansvarig Ledarskap och Organisation (LnU) 2022-2023

• Programansvarig, Master i Strategisk HRM & Labour Relations, GU (2017-2020)

• Associate board, Work, Employment and Society (WES) (2019-2021)

• Föreståndare Centrum för Global HRM, GU (CGHRM) (2014-2017)

• Sveriges Sociologförbund (SFF), ledamot (2014-2018)

• Koordinator nätverket HIER (Forte), 2013-2017

• Gender & Society, ledamot redaktionskommittén (2013-2015)

• Proprefekt, utbildningsansvarig, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, GU (2013-2014)

• Programsamordnare för Personalvetarprogrammet, GU (2009-2013)

• Sveriges HR-förening, Region Västra, ledamot styrelse 2009-2014

• Ledamot institutionsstyrelse, Sociologiska institutionen, GU (2007-2012) • Jämlikhetsombud, Sociologiska institutionen, GU (2008-2009).

 

Utmärkelser

• Magnus Söderström-priset för betydande insatser för HR i Sverige, 2015

• Torgny Segerstedt-priset for bästa artikel i Sociologisk Forskning. 2014.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)