Zara Bersbo

Zara Bersbo

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Zara Bersbo är utbildad ämneslärare i historia och religion. 2012 disputerade hon i ämnet historia vid Linneuniversitetet med avhandlingen "Rätt för kvinnan att blifva människa – fullt och helt”. Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971. I avhandlingen undersöks formandet av den politik som föregick det jämställdhetspolitiska arbete som inleddes i Sverige i början av 1970-talet. Tre statligt initierade utredningar står i centrum för analys i avhandlingen: revisionsarbetet med giftermålsbalken som lagstadgades 1921; kvinnoarbetskommitténs undersökning av gifta kvinnors förvärvsarbete 1938, samt propositionen som låg till grund för att Sverige lämnade principen om sambeskattning 1971 till förmån för individuell/särbeskattning.

Zara Bersbo är sedan 2013 anställd som lektor på institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP) där hon främst undervisar på ämneslärarutbildningen. Som involverad i studenternas verksamhetsförlagda undervisning (VFU) fungerar hon som examinator, kursansvarig och besökande lärare på skolor inom Linnéuniversitetets partnerområden. Stor del av sin tjänst utförs 2021-2024 inom samverkan för bästa skola (SBS) där bla Linnéuniversitetet tillsammans med skolverket stödjer utvalda skolor runt om i Sverige i sitt förbättringsarbete. Är teamledare för flera av dessa samarbeten.

Att inneha en tjänst som lektor handlar inte endast om undervisning utan lektorer innehar även olika typer av uppdrag i olika råd och nämnder som kan ha universitets/fakultets eller institutionsutredande relevans. Har bl.a. varit ledare för ett antal utredningsuppdrag, haft koordinatorsuppdrag för kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärare (KPU) vid Linnéuniversitetet, fakultetens (FKH:s) utbildningsråd som arbetar med fakultetsövergripande kvalitetsarbete osv.

Övrigt

Hösten 2014 besöktes franska Nantes genom ett Erasmusstipendium och hösten 2014 ingick Bersbo i det större forskningsprojektet Smart Housing. Våren och hösten 2015 medverkade Bersbo i ett prövande projekt initierat av universitets- och högskolerådet (UHR) där man prövade möjligheter att lämplighetspröva individer för tillträde till lärarutbildningarna. Projektledare var professor Per Gerrevall.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))